The Rosee Apartment 602

AR2, KDT Nam Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam

15.000.000đ/tháng
1 ngủ1 WC45m²
The Rosee Apartment 601

AR2, KDT Nam Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam

14.000.000đ/tháng
1 ngủ1 WC45m²
The Rosee Apartment 403

AR2, KDT Nam Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam

16.500.000đ/tháng
1 ngủ1 WC45m²
The Rosee Apartment 402

AR2, KDT Nam Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam

15.000.000đ/tháng
1 ngủ1 WC45m²
The Rosee Apartment 401

AR2, KDT Nam Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam

14.000.000đ/tháng
1 ngủ1 WC45m²
The Rosee Apartment 303

AR2, KDT Nam Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam

16.500.000đ/tháng
1 ngủ1 WC45m²
The Rosee Apartment 202

AR2, KDT Nam Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam

15.000.000đ/tháng
1 ngủ1 WC45m²
The Rosee Apartment 201

AR2, KDT Nam Trung Yên, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam

14.000.000đ/tháng
1 ngủ1 WC45m²
Zim's house

274 Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

700.000đ/đêm700.000đ/đêm
1 ngủ1 WC51m²
Service Apartment Lý Thường Kiệt HAapt

Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội

11.000.000đ/tháng
1 ngủ1 WC45m²
Mai Mai Service Apartment

Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội

11.500.000đ/tháng 11.500.000đ/đêm11.500.000đ/đêm
2 ngủ2 WC50m²
Service Apatment HN Home

Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội

6.500.000đ/tháng 500.000đ/đêm500.000đ/đêm
1 ngủ1 WC50m²
ChillHouse Apartment Hàng Thiếc ĐH

Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội

14.000.000đ/tháng 14.000.000đ/đêm14.000.000đ/đêm
3 ngủ2 WC120m²
Service Apartment Kim Mã Thượng

Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội

7.000.000đ/tháng 7.000.000đ/đêm7.000.000đ/đêm
1 ngủ1 WC30m²
Service Apartment Đào Tấn TLApt

Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội

8.000.000đ/tháng 8.100.000đ/đêm8.100.000đ/đêm
1 ngủ1 WC45m²