Cho thuê Greenbay 2PN, căn góc, tầng cao, full nội thất

Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

7.000.000đ/đêm7.000.000đ/đêm
1 ngủ0m²
Greenbay Garden Halong Home

Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

900.000đ/đêm900.000đ/đêm
1 ngủ0m²
Greenbay Garden Linh Studio

Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

4.500.000đ/đêm4.500.000đ/đêm
1 ngủ0m²
Greenbay Garden DIVA 2 Homestay

Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

6.000.000đ/đêm6.000.000đ/đêm
1 ngủ0m²
Greenbay Garden DIVA 1 Homestay

Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

6.000.000đ/đêm6.000.000đ/đêm
1 ngủ0m²
Greenbay Garden RELAX Homestay

Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

7.000.000đ/đêm7.000.000đ/đêm
1 ngủ0m²
Greenbay Garden 2912 House

Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

8.000.000đ/đêm8.000.000đ/đêm
1 ngủ0m²
Greenbay Garden 2914 House

Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

12.000.000đ/đêm12.000.000đ/đêm
1 ngủ0m²
Greenbay Garden DUC Studio

Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

4.500.000đ/đêm4.500.000đ/đêm
1 ngủ0m²
Greenbay Garden Scandi Homestay Halong

Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

6.000.000đ/đêm6.000.000đ/đêm
1 ngủ0m²
Greenbay Garden Studio Strong 1403

Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

5.000.000đ/đêm5.000.000đ/đêm
1 ngủ0m²
Greenbay Garden Paradise Homestay

Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

10.000.000đ/đêm10.000.000đ/đêm
1 ngủ0m²
Greenbay Garden Halong Studio Airbnb

Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

6.600.000đ/đêm6.600.000đ/đêm
1 ngủ0m²
Greenbay Garden Halong Studio Airbnb 2

Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

6.600.000đ/đêm6.600.000đ/đêm
1 ngủ0m²
Greenbay Garden Coffe House

Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

6.000.000đ/đêm6.000.000đ/đêm
1 ngủ0m²